cert
MĚŘENÍ

MĚŘENÍ

Pro naše klienty nabízíme pravidelné kontroly související s dodávanými produkty na nejmodernějších měřicích a kontrolních zařízeních.

Laboratoře v Grudzeń Las

  • Disponují třemi provozními (produktovými) laboratořemi a centrální fyzikální a chemickou laboratoří
  • Základní vybavení: prosévačky, míchadla, váhy, sušící a žíhací pece, přístroje pro stanovení prodyšnosti a jiné  
  • Speciální přístroje:  sekvenční rentgenový analyzátor, vibrační mlýn a lis, laserové měřidlo velikosti částic a další

Laboratoře v H-GLOST

H-GLOST disponuje vlastní laboratoří vybavenou kalibrovanými přístroji firmy Multiserw-Morek:

  • NOVINKA - měření tepelné dilatace "HOT DISTORTION test"
  • Stanovení granulometrie – dle DIN nebo PN-ISO 3310-1
  • Stanovení vyplavitelných látek
  • Stanovení vlhkosti
  • K provoznímu zkoušení lze využít digitální mikroskop a tvrdoměr

Externí certifikované laboratoře

Jsme schopni Vám zajistit i nezávislé rozbory a specifická měření, která zajišťují:

  • Vysoké učení technické v Brně (a jeho specializované katedry)
  • Ústav materiálového inženýrství UMI FS ČVUT
  • Instytut odlewnictwa w Krakówie