cert
Pískovna

Pískovna

Pískovna Grudzeń Las využívá ložiska "Grudzeń Las" a "Piaskownice Zajaczków Wschód" nacházející se v Tomašovském údolí. Písky z této oblasti začaly být používány již koncem 19. století, z lokality Gruzeń Las pak od 30. let 20. století. První uplatnění měly především ve slévárenství, a to v surovém stavu.

Požadavky těžkého průmyslu na kvalitu písků v 70. letech 20. století přispěly k tomu, že v roce 1974 došlo k zavedení hydroklasifikace na základě rakouské technologie do pískovny křemenných písků "Grudzeń Las". Dne 1. června 1988 zahájila svoji samostatnou činnost firma "Kopalnia Piasku Kwarcowego Grudzeń Las Sp. z o.o.".

Cílem společnosti je výroba formovacích a sklářských písků nejvyšší jakosti. K zajištění těchto požadavků přispívají nová zařízení a moderní strojní vybavení. Velký podíl na zajištění kvality a jakosti všech produktů má fyzikální a chemický monitoring.

Vedle výše uvedených produktů je zajišťována i výroba filtračních štěrků, technických písků, kaolinu, křemenných a dolomitových mouček.

V roce 2005 společnost Grudzen Las Sp. z o.o. úspěšně certifikovala své procesy.

Filozofie pískovny se postupem času vyvíjela až do současné podoby, kdy se společnost Grudzeń Las Sp. z o.o. stala součástí skupiny Atlas. Tento výhradně polský kapitál urychlil tempo rozvoje pískovny, která dnes zahrnuje dva výrobní komplexy, a to středisko Grudzeń Las a středisko Syski.

 


 

Výrobní střediska

Na základě vysokých požadavků nejen polského, ale i zahraničního trhu, na křemenné formovací písky, sklářské písky a filtrační štěrky, vybudovala společnost nové středisko v oblasti "SYSKI" vzdálené cca 5 km od pískovny "Grudzeń Las".

Proto dnes pískovna zahrnuje dva samostatné výrobní komplexy, a to:

  • středisko Grudzeń Las
  • středisko Syski

 

Obě lože disponují lehce zvětralým pískovcem, původem z období druhohorní křídy. Zpracování suroviny probíhá hydroklasifikační metodou. Písky a štěrky jsou po klasifikaci přepravovány do technologických boxů a odtud jsou po odvodnění dopravovány do expedičních boxů.

Kaolin vzniklý po oddělení pískových frakcí a sedimentace bez přísady chemikálií je následně lisován v komorových lisech. Slisovaný kaolin je skladován v suchém prostředí, aby nedošlo k opětovnému navlhnutí.

Sušení vlhkých písků probíhá v moderních suškách, na které následně navazuje technologie chlazení. Vysušené materiály jsou skladovány v zásobnících nebo v transportních obalech.