cert
Keramika

Keramika

Vodní sklo sodné

Vodní sklo sodné

Jedná se o vodní roztok křemičitanu sodného, který se vyrábí z vysoce kvalitního křemenného písku Grudzeń Las za pomoci alkalických tavidel.
Vodní sklo charakterizuje modul, což je molární poměr SiO/ Na2O a pohybuje se v rozmezí 1,6 – 3,5.

Využívá se jako pojivo při výrobě pískových forem ve slévárnách, jako lepidlo v papírenském průmyslu nebo při čištění odpadních vod k odstraňování těžkých kovů. Další možnosti využití jsou ve stavebnictví, kdy se vodní sklo používá jako příměs do betonu. Tím se zkrátí jeho doba tuhnutí a nepropouští vodu.

pdf
Křemenné moučky

Křemenné moučky

Vznikají po drcení a následném mletí křemenného písku na požadovanou hrubost. Jakost a především objemová jednorodost je zajištěna díky kvalitnímu a modernímu zařízení ve výrobě. Moučky jsou dodávány jako plnivo pro lepidla, tmely, pro výrobu interiérových či fasádních barev. Naše křemenné moučky se objevují v produkci porcelánu, sanitárních výrobků, keramických obkladů a glazur.

pdf
Dolomitové štěrky a moučky

Dolomitové štěrky a moučky

Dolomitové štěrky a moučky charakterizuje vysoký obsah CaMg(CO3)2 (min. 90 %) a malý obsah CaCO3 (jen max. 10 %), při nízkém obsahu Fe2O3. Dolomitové kamenivo je v Grudzeń Lase drceno a mleto na štěrky a moučky jednotlivých zrnitostí. Největšího uplatnění nachází ve sklářství, kde uhličitan vápenatý je používán jako stabilizátor, modifikuje viskozitu a zvyšuje trvanlivost skla. Další významnou oblastí je především stavebnictví.

pdf
Kaolin

Kaolin

Náš kaolin získáváme při mokrém očišťování křemenného pískovce od jílových složek při produkci křemenných písků. Následuje několika stupňový proces odvodňování v sedimentačních lázních a závěrečné lisování. Výsledkem jsou plásty kaolinu s vlhkostí do 25 %. Naší předností je barevná škála kaolinu od světlé béžové až po červené zbarvení. Je určen především pro oblast keramiky v produkci porcelánu, sanitárních výrobků, keramických obkladů a glazur.

pdf
Jiné křemenné produkty ...

Jiné křemenné produkty ...

Ve spolupráci s pískovnami Grudzeń Las jsme schopni připravit produkty dle specifických požadavků zákazníků.