cert
Slévárenství

Slévárenství

Slévárenské písky

Slévárenské písky

Slévárenské křemenné písky Grudzeń Las jsou díky své vysoké čistotě (obsah SiO2 nad 99,2 %) a vysoké teplotní odolnosti předurčeny pro odlévání odlitků z oceli. Jsou velmi vhodné pro zajištění kvalitních povrchů odlitků jak z šedé, tak i tvárné litiny, včetně neželezných kovů. Oválný tvar zrna bez eroze umožňuje snížení nákladů na drahá organická pojiva (technologie Cold-Box, Rezol CO2, furan, atd.).

pdf
Vodní sklo sodné

Vodní sklo sodné

Jedná se o vodní roztok křemičitanu sodného, který se vyrábí z vysoce kvalitního křemenného písku Grudzeń Las za pomoci alkalických tavidel.
Vodní sklo charakterizuje modul, což je molární poměr SiO/ Na2O a pohybuje se v rozmezí 1,6 – 3,5.

Využívá se jako pojivo při výrobě pískových forem ve slévárnách, jako lepidlo v papírenském průmyslu nebo při čištění odpadních vod k odstraňování těžkých kovů. Další možnosti využití jsou ve stavebnictví, kdy se vodní sklo používá jako příměs do betonu. Tím se zkrátí jeho doba tuhnutí a nepropouští vodu.

pdf
Ocelový granulát

Ocelový granulát

Jedná se o kulatý tepelně zušlechtěný ocelový granulát, který má jemnou homogenní strukturu temperovaného martenzitu. Produkci pro nás zajišťuje ruský výrobce, u kterého máme garantovány technické parametry, jako tvrdost 450 – 560 HV, porezitu do 10 % a hustota min. 7 200 kg/m3. Kvalita ocelového granulátu včetně balení je na vysoké úrovni a je v souladu s normou SAE J 444. Tento materiál je optimální pro většinu aplikací využívajících tryskání pomocí metacích kol.

pdf
Chromitový písek

Chromitový písek

Jedná se o žáruvzdorný materiál (vyšší než 1800 °C), který je díky své vysoké teplotní odolnosti určen pro tepelně exponovaná místa při výrobě odlitků nejen z oceli. Oproti křemennému písku se odlišuje vyšším ochlazovacím účinkem, odolností proti penetraci a menší tepelnou roztažností. Má však vyšší specifickou hmotnost. Nachází uplatnění ve sklářství k zabarvování skla a v keramice.

pdf
Laboratorní přístroje

Laboratorní přístroje

Laboratorní přístroje značky MULTISERW-MOREK jsou vyhledávány pro svoji tradici, kvalitu a spolehlivost. Společnost H-GLOST jako významný obchodní zástupce pro Českou a Slovenskou republiku zajišťuje kompletní dodávky celého sortimentu. Nejsme nejlepší na světě, a proto Vám, našim zákazníkům, rádi zajistíme všechny záruční i pozáruční opravy přímo u výrobce MULTISERW-MOREK, kde je zaručena originalita všech dílů, ale i aktualizace používaného softwaru.

V našich laboratořích v pískovnách Grudzeń Las i v laboratoři H-GLOST máme tyto přístroje sami nainstalovány a používáme je k naší spokojenosti. Proto nabízíme jen takové produkty, o kterých jsme z vlastní zkušenosti přesvědčeni, že mají vysokou kvalitu.

pdf
Slévárenská pojiva

Slévárenská pojiva

  • BESIL

Jedná se o viskózní kapalinu žluto-hnědé barvy, která se používá jako pojivo slévárenských forem s obsahem SiO2 + Na2O min. 30,0 % a s molárním poměrem 2,1 ± 0,1

  • S-10 

Jedná se o viskózní kapalinu žluto-hnědé barvy, která se používá jako pojivo slévárenských forem s obsahem SiO2 + Na2O min. 35,0 % a s molárním poměrem 2,5 ± 0,1

pdf
Prvky pneudopravy

Prvky pneudopravy

Zajišťujeme dodávky ostatních technických pomůcek, jako jsou:

  • gumové hadice pro vykládky sušených písků
  • koncovky a spojky pro kovové potrubí
  • gumové hadice včetně náhradních prvků pro pneudopravu písku.

Ostatní pomůcky

Ostatní pomůcky

Zajišťujeme dodávky ostatních laboratorních či měřicích pomůcek, jako jsou:

  • odběrné tyče na sušené písky
  • odběrné tyče na nesušené písky